Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Artykuł

Biznes popiera organizację EXPO 2022 Łódź Polska

Firmy IBM Polska, ATLAS i URSUS będą wspierać Polskę w działaniach na rzecz organizacji EXPO 2022 w Łodzi. Listy intencyjne dotyczące współpracy podpisano 27 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. W gronie wspierających ideę EXPO w Łodzi, są już Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza, z którymi listy podpisano 14 lipca br.

Firmy IBM Polska, ATLAS i URSUS będą wspierać Polskę w działaniach na rzecz organizacji EXPO 2022 w Łodzi. Listy intencyjne dotyczące współpracy podpisano 27 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. W gronie wspierających ideę EXPO w Łodzi, są już Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza, z którymi listy podpisano 14 lipca br.

W wydarzeniu odbywającym się 27 lipca, udział wzięli wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu ds. EXPO Jerzy Kwieciński, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, oraz prezesi i członkowie zarządu  ATLAS,  URSUS i IBM Polska - Henryk Siodmok, Marek Włodarczyk i Marcin Kałuża.

Przedstawiciele biznesu będą angażować się w działania na rzecz EXPO 2022 Łódź Polska i promować naszą kandydaturę na różnego charakteru wydarzeniach międzynarodowych. Jest to niezwykle ważne w kontekście oceny polskiej kandydatury przez Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE) i głosujące państwa.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi kontynuację działań włączających podmioty gospodarcze
w proces ubiegania się Polski o organizację Wystawy EXPO 2022, o czym świadczą podpisane
14 lipca porozumienia. www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/razem-na-rzecz-expo-2022/

Polska aplikację złożyła w listopadzie 2016 r. Naszymi kontrkandydatami są Argentyna (Buenos Aires) oraz USA (Minneapolis). Organizatora Expo poznamy w listopadzie 2017 r. Wtedy odbędzie się głosowanie podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw.

-----------

IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych.

Grupa ATLAS to polski producent chemii budowlanej działający na rynku międzynarodowym, liczący się partner biznesowy w Europie Środkowo-Wschodniej.

URSUS to najstarsza polska marka pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa.

wróć do aktualności