Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Artykuł

EXPO 2022 obecne podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OdBUDOWA 2017

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OdBUDOWA 2017 dyskutowano o rewitalizacji jako działaniu, które w sposób trwały i znaczący zmienia dany obszar, przywracając mu społeczną użyteczność i jakość. Partnerem Konferencji zorganizowanej na terenie łódzkiej ASP było miasto Łódź.

Głównym celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OdBUDOWA 2017 było zaprezentowanie szerokiego spektrum działań rewitalizacyjnych, rozpoczynając od obszarów społecznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych, na architektonicznych kończąc. W związku ze staraniami Łodzi o organizację międzynarodowej wystawy EXPO 2022, którego hasłem przewodnim jest właśnie rewitalizacja, wydarzenie pogłębiające tę tematykę miało upowszechnić i ugruntować, często powierzchowną wiedzę z tego zakresu.

Konferencja Naukowa OdBUDOWA 2017  została podzielona na dwie części:  pierwszą teoretyczną, gdzie referaty oparte były na badaniach wybranych zagadnień związanych z różnymi aspektami rewitalizacji oraz drugą, gdzie omawiano zrealizowane już projekty rewitalizacyjne. Na koniec programu głos zabrał gość specjalny – Krzysztof Ingarden, który oprócz wykładu, przedstawił również nigdzie nie publikowany dotąd film, który nakręcił z Andrzejem Wajdą. Zwieńczeniem wydarzenia była pokonferencyjna publikacja.

Inicjatywa organizacji konferencji to  włączenie się studenckiego środowiska naukowego w starania się Łodzi i Polski o organizację EXPO 2022. „Biorąc pod uwagę fakt, iż według raportu ONZ z roku 2014, prawie 20% powierzchni miast wymaga natychmiastowej interwencji rewitalizacyjnej ze względu na znacząco obniżony wobec średniej miejskiej poziom jakości życia mieszkańców, jako łodzianie i przedstawiciele studenckiego świata naukowego czujemy się zobowiązani do upowszechniania niezbędnej wiedzy wśród naszych rówieśników” – powiedzieli studenci łódzkiego ASP.

O tym, czy za 5 lat wystawa EXPO odbędzie się właśnie w Łodzi, zdecyduje Biuro Światowych Wystaw (BIE) w połowie listopada. 

wróć do aktualności