Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Według definicji jest to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych, na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło i pracowało. Rewitalizacja, to nie tylko remonty, to przede wszystkim odnowa, to polepszenie warunków życia. Podstawą we wprowadzaniu zmian jest dialog z mieszkańcami i poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych.

 Warto zauważyć, że rewitalizacja to poprawa jakości życia. Czym innym jest ona jednak w Europie, a czym innym w miastach rozwijających się. Dla nas łączy się ona często ze zwiększaniem aktywności obywatelskiej, zmniejszaniem obszaru „szarych” dzielnic, a dla mieszkańców innych części świata może być to zwiększanie dostępu do wody pitnej.

 

 

Nierównomierny rozwój miast prowadzi do powiększania się obszarów biedy i wykluczenia, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które będą je niwelować. Celem nadrzędnym rewitalizacji jest przywrócenie takich grup do „pełnego życia miasta” i stworzenie mieszkańcom lepszych warunków do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu.