Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Księży Młyn (1 lipca 2010 r. – 1 sierpnia 2011 r.)

Program rewitalizacji terenu Księży Młyn miał na celu zachowanie cennego, zabytkowego obszaru w mieście, który wymagał podjęcia pilnych prac konserwatorskich, modernizacyjnych i jednocześnie stworzenia szans jego rozwoju w przyszłości, z dostosowaniem do obecnych potrzeb łodzian i osób go odwiedzających.

Rewitalizacja była rozumiana w sposób kompleksowy i uwzględniała następujące elementy:

• Przestrzenny, obejmujący remont i modernizację budynków oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół nich,

• Gospodarczy, obejmujący przekształcenie części lokali mieszkalnych w lokale użytkowe,

• Społeczny, obejmujący utworzenie na tym terenie Klubu Integracji Społecznej oraz zaprogramowanie przedsięwzięć społeczno-artystyczno-kulturalnych.

 

W efekcie przestrzeń zmieniła się na korzyść, a Księży Młyn stał się nie tylko miejscem, w którym coraz lepiej się mieszka, ale również przyciągającym łodzian i turystów.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna obejmował konsultacje społeczne, podczas których przyjmowano propozycje, uwagi i opinie w formie pisemnej na formularzu. Oprócz tego organizowano liczne atrakcje, które miały na celu integrację społeczności, m.in. pokazy filmowe w ramach cyklu „Polówka 2012” organizowanego przez kino „Cytryna”; warsztaty dla dzieci; ogłoszenie konkursu architektonicznego na koncepcję placu zabaw, aukcje darów na budowę placu zabaw; kiermasz rękodzieła.

Mia100 Kamienic (2011 – 2014 r.)

 

Mia100 Kamienic to program remontowy, który zapoczątkował rewitalizację obszarową centrum Łodzi. 

• Programem objętych zostało 100 kamienic w centrum miasta stanowiących element historycznej zabudowy.

• Celem programu było podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

• Do zakresu prac należało między innymi: przebudowa lokali - dostosowanie mieszkań do standardów jakim powinny odpowiadać lokale, renowacja/restauracja elewacji, remont pokrycia dachowego, zagospodarowanie podwórzy.

 

Dzięki programowi:

• zwiększyła się atrakcyjność centrum miasta jako miejsca do zamieszkania i prowadzenia działalności;

• zaadaptowano ponad 650 lokalni komunalnych dla najemców mieszkań z remontowanych kamienic;

• uruchomiono projekt „Lokale dla Młodych”, który miałby zachęcić młodych ludzi do realizacji planów zawodowych i rodzinnych w Łodzi;

• Poprawie uległa jakość powietrza w centrum Łodzi (poprzez likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania).

Konkurs „Lokale dla Kreatywnych” (od 2014 r.)

 

Lokale dla kreatywnych to konkurs prowadzony przez Urząd Miasta Łodzi dla osób przedsiębiorczych, które chcą wynająć lokal do prowadzenia swojego biznesu.

Żeby zostać najemcą lokalu kreatywnego należy wziąć udział w konkursie na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i zaproponować niebanalną działalność. Jeśli ktoś przekona oceniających do swego planu, dostanie lokal na preferencyjnych warunkach: czynsz nie powinien przekroczyć kilkunastu złotych za metr kwadratowy.

Do tej pory w 14 edycjach konkursu wynajęto ponad 80 lokali użytkowych.

Pomysły, które rozwinęły się w ramach programu to m.in.:

• pracownia produkująca materiały z zastosowaniem druku 3D,

• studio radia internetowego,

• szkoła dla dzieci uzdolnionych matematycznie, informatycznie i komputerowo,

• showroom połączony z klubokawiarnią i przestrzenią kreatywną na warsztaty.

 

 

Nowe Centrum Łodzi

Nowe Centrum Łodzi to obszar obejmujący 100 hektarów w sercu miasta, ograniczony ulicami Narutowicza, Sienkiewicza, Tuwima i Piotrkowską realizowany jako centrum łączące biznes, handel, kulturę oraz transport.

• Infrastruktura komunikacyjna NCŁ skupi się wokół dworca Łódź Fabryczna. Wokół zabytkowej elektrociepłowni EC1 zagoszczą funkcje kulturalne i edukacyjne. W wyniku rewitalizacji powstaje: Centrum Sztuki Filmowej, Interaktywne Centrum Nauki i Techniki. Budynek EC1 Wschód spełniać będzie głównie funkcje kulturalno-artystyczne, udostępniając przestrzeń pod warsztaty, seminaria oraz twórcze projekty młodych artystów (projekt pod nazwą Art Inkubator).

• W ramach programu NCŁ Miasto wyznaczy konkretne obszary pod zabudowę komercyjną (pierwszym projektem komercyjnym jest budowa Bramy Miasta).

• Rewitalizacja poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów. W 2013 roku budynek EC-1 Wschód zdobył tytuł "Bryły Roku" w plebiscycie internautów portalu Bryla.com.

• W ramach prac przygotowawczych zostały zrealizowane szerokie konsultacje społeczne różnych miejskich projektów dotyczących obszaru NCŁ, prowadzonych na przestrzeni lat 2011-2014.