Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Artykuł

Delegaci BIE na Forum City Re:Invented w Paryżu

Urbaniści, architekci, politycy oraz przedstawiciele biznesu debatowali w ostatni czwartek podczas Forum City Re:Invented na temat rewitalizacji i tego jak odpowiada ona na różne problemy współczesnego świata. Goście z całego świata spotkali się w Paryżu, w Hotelu Potocki, aby lepiej poznać kandydaturę Polski oraz Miasta Łodzi do organizacji międzynarodowej wystawy EXPO pod hasłem „City Re:Invented”.

Forum City Re:Invented odbyło się 26 października w Paryżu, w przepięknych wnętrzach Hotelu Potocki. W wydarzeniu wzięło udział około 100 gości z całego świata, w tym około 80. delegatów Biura Wystaw Światowych (BIE). Forum rozpoczęło się od przemowy Jerzego Kwiecińskiego, ministra, inżyniera, przedsiębiorcy oraz doktora nauk technicznych. „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym zapewnić, że EXPO 2022 w Łodzi jest naszym priorytetem. Ważne jest, aby podkreślić, że przygotowania do naszej kandydatury trwają przez cały czas, przy pełnym poparciu ze strony organów rządowych i samorządowych oraz przy zaangażowaniu kluczowych ministerstw, władz regionalnych i Miasta Łodzi” – powiedział minister Kwieciński.

Następnie odbyła się oficjalna prezentacja kandydatury Polski oraz miasta Łodzi do organizacji międzynarodowej wystawy EXPO 2022 pod hasłem „City Re:Invented”. „Nasze EXPO będzie tworzyło forum wymiany doświadczeń na temat rewitalizacji i sposobu budowania tkanki miejskiej na terenach przeludnionych, zdegradowanych czy tych, dotkniętych tzw. suburbanizacją, czyli wyludnianiu się centrów. Chcemy rozmawiać o tym, co dziś rzeczywiście budzi zainteresowanie rządów i burmistrzów miast na całym świecie” - powiedział wiceprezydent Łodzi, Wojciech Rosicki. 

Podczas wydarzenia odbyła się także sesja plenarna, w której udział wzięli znani i szanowani paneliści z całego świata m.in.  – architekt Patrick Rubin, profesor architektury z Uniwersytetu w Parmie, Francesco Fulvi oraz Mirosław Proppé, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia głos zabrał także Daniel Libeskind, urodzony w Łodzi, polsko-amerykański architekt współczesny, teoretyk architektury, oraz scenograf, który oficjalnie poparł starania Polski i miasta Łodzi do organizacji wystawy EXPO w 2022 roku.

Pierwsza część panelu odbyła się pod hasłem: Siły kształtujące nasze miasta. Społeczeństwo, biznes, nauka, regulacje, finansowanie – w poszukiwaniu synergii, kreowanie spójnej wizji rozwoju miasta. Podczas drugiej części panelu połączonego z dyskusją, delegaci wraz z panelistami zastanawiali się jak zmieniają się lub odnawiają miasta w reakcji na kluczowe wyzwania stojące przed nimi. Przybyli na wydarzenie goście debatowali o tym, że rewitalizacja jest sposobem na rozwiązanie wielu problemów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Tuż po zakończeniu oficjalnej części forum, zgromadzeni delegaci oraz paneliści udali się na poczęstunek, gdzie przy akompaniamencie muzyki Trio Jazz – Marrie Carrié debatowali w mniejszych grupach. Organizacja wystawy EXPO to szansa zarówno dla Polski, jak i miasta Łodzi, które jest liderem procesów rewitalizacyjnych w Polsce i Europie. O tym, czy za 5 lat międzynarodowa wystawa EXPO zostanie zorganizowana właśnie w Łodzi, zadecydują przedstawiciele Biura Wystaw Światowych (BIE) już 15 listopada br.

wróć do aktualności