Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Jako temat (hasło przewodnie) EXPO 2022 przyjęto City Re:Invented.

  • „Re:” stanowi istotę odnowy, procesu przemian, jest symbolem cyklu życia miasta;
  • „Re:” jest odpowiedzią na potrzeby człowieka i naturalne zachowania społeczne, wspólnotowe, a także zachodzące procesy w przestrzeni miejskiej
  • „Re:” jest także symbolem nowoczesnej komunikacji przy użyciu współczesnej technologii.

„Invented” pokazuje założenia nowoczesnej rewitalizacji i inwencji twórczej

Hasło City Re:Invented posiada kilka warstw znaczeniowych:

  • Hasło jest uniwersalne, globalne, rozumiane przez mieszkańców wszystkich miast na całym świecie w kontekście ich własnych problemów czy procesów przemian, jakie zachodzą w ich miastach;
  • sprawia, że każdy odwiedzający Wystawę ma poczucie wspólnoty i przynależności, przekraczając bramy Wystawy wnosi też kawałek siebie i swojego miasta do wspólnoty;
  • podkreśla różnorodność, która jest nieodłącznym elementem rozwoju miast i ich charakterystyki moje – twoje – nasze miasto;
  • buduje poczucie dumy mieszkańców z ich własnych miast.