Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Jednym z najwiękzych atutów kandydatury Rzeczpospolitej Polski i Miasta Łodzi do organizacji International EXPO 2022 jest proponowana lokalizacja Wystawy, która znajduje się w samym centrum – Europy, Polski i w centrum Miasta, będąc częścią rdzenia priorytetowej pod kątem rewitalizacyjnym Strefy Wielkomiejskiej.

Centrum miasta

Wystawa w samym centrum miasta oznacza również znakomite skomunikowanie terenu. Obecność dworca Łódź Fabryczna wpływa zarówno na możliwość obsługi komunikacyjnej uczestników i odwiedzających (pociąg, samolot, samochód, autobus), jak też na możliwość obsługi Wystawy od strony logistyki codziennych dostaw materiałów, żywności lub wody.

Powrót do korzeni EXPO

Proponowana lokalizacja stanowi powrót EXPO do centrum miasta – to motyw nawiązujący do korzeni EXPO i znakomicie współgrający z ideą rewitalizacji oraz rozwoju miasta „do wewnątrz”. BIE popiera propozycję Polski i Łodzi.

Proponowana lokalizacja jest zgodna z wytycznymi Międzynarodowego Biura Wystaw. BIE wymaga organizacji Wystawy na terenie o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha. Teren powinien być możliwie zwarty, ułatwiający organizację Wystawy i poruszanie się po niej zwiedzających. Teren powinien być trwale ogrodzony, umożliwiać kontrolę przepływu osób i wpuszczenie na teren Wystawy wyłącznie osób posiadających bilety

Niektóre funkcje wspomagające, administracyjne, konferencyjne itp. mogą zostać zlokalizowane poza głównym terenem Wystawy (poza limitem 25 ha)

Dodatkowo, teren powinien umożliwiać budowę trwałych i tymczasowych pawilonów o różnym przeznaczeniu (pawilon międzynarodowy, pawilony tematyczne) i budynków specjalnych, które w jak największym stopniu będą mogły być wykorzystane po zakończeniu Wystawy. Maksymalna powierzchnia wystawowa dla jednego uczestnika (wystawcy) nie może przekroczyć 1000 m2.