Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

EXPO smart i zrównoważone

W projektowaniu rozwiązań dla rewitalizowanego obszaru uwzględnione zostaną zarówno zasady zrównoważonego rozwoju, takie jak: ekologia i ochrona środowiska, zrównoważona mobilność, promocja rozwiązań prosumenckich, promocja rozwiązań zapewniających tanie i równocześnie energooszczędne mieszkania, jak i rozwiązania typu Smart City, umożliwiające implementację najnowszych technologii w infrastrukturę miasta.