Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Prace związane z ubieganiem się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi wspierała Lokalna Rada Programowa ds. EXPO 2022 w Łodzi. W radzie zasiadali eksperci w wielu dyscyplinach – osobistości polskiego i łódzkiego życia publicznego.

Lokalna Rada Programowa miała charakter konsultacyjny i doradczy w sprawach związanych z procesem ubiegania się o przyznanie praw do organizacji EXPO w Łodzi w roku 2022.

Dziękujemy za czas i zaangażowanie wszystkich ekspertów.

 

Skład Lokalnej Rady Programowej ds. EXPO 2022 w Łodzi:

Andrzej Walczak

Przewodniczący Rady

Przedsiębiorca, współtwórca i współwłaściciel Grupy ATLAS, twórca i właściciel Atlasa Sztuki Inicjator projektu budowy Nowego Centrum Łodzi.

Prywatnie miłośnik sztuki, szczególnie malarstwa i fotografii.

 

Elżbieta Kryńska

I Wiceprzewodnicząca Rady

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistka w zakresie rynku pracy oraz polityki ekonomicznej.

Autorka ponad 140 artykułów naukowych i monografii, a także prac eksperckich m.in. dla Komisji Europejskiej, Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz Narodowego Banku Polskiego.

 

Jerzy Czubak

Prezes Amcor Tobacco Packaging.

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, animator i mecenas łódzkiej kultury.

 

Krzysztof Dudek

Od połowy 2016 roku dyrektor Teatru Nowego w Łodzi.

Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Inicjator wielu społecznych akcji historycznych i kulturalnych.

 

Piotr Dzięcioł

Producent filmowy, od 1991 prezes studia Opus Film, w którym powstała oscarowa „Ida”.

Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.

 

Robert Gliński

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, profesor doktor habilitowany sztuki filmowej.

W latach 2008-2012 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

W latach 2011-2014 dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

 

Bogusław Grabowski

Ekonomista, biznesmen, były wojewoda łódzki, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

W 2004 został prezesem zarządu PTE Skarbiec-Emerytura S.A., a w 2006 prezesem zarządu Skarbiec AMH S.A. Pełnił funkcje członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Premiera.

 

Tadeusz Markowski

Profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, a obecnie jest przewodniczącym Rady TUP. Specjalista w obszarze rozwoju miast.

 

Paweł Potoroczyn

Były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Polski menedżer kultury, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca, dyplomata.

Pracował w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles jako konsul ds. kultury. Prowadził działania na rzecz przyznania Andrzejowi Wajdzie honorowego Oscara. W 2000 objął funkcję dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a pięć lat później analogiczne stanowisko w Londynie.

 

Michał Seweryński

Profesor doktor habilitowany w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W działalności publicznej pełnił funkcje: przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członka Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, oraz Konsula Honorowego Francji w Łodzi.
W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej i nauki oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Obecnie profesor pełni funkcję Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.