Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Temat wystawy International EXPO 2022 w Łodzi - „City Re:Invented” - będzie dotyczyć kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich. To zagadnienie, które idealnie pasuje do historii i doświadczeń miasta z ostatnich dekad. Łódź pisze niezwykłą opowieść o tym jak skutecznie przezwyciężyć trwały kryzys społeczny i infrastrukturalny, a także dąży do tego, by zaprezentować swoje osiągnięcia całemu światu.

Rewitalizacja to nie tylko temat o lokalnym znaczeniu, lecz globalne wyzwanie, przed którym stoją wszystkie państwa, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się. Problemy, którym wychodzi naprzeciw kompleksowa rewitalizacja, dotyczą miast na wszystkich kontynentach. Już dziś ponad połowa ludzi mieszka w miastach, a do 2050 będzie to ponad 70% populacji, przy czym w krajach najbogatszych jedynie 14% populacji będzie mieszkało poza obszarami miejskimi.


W Polsce temat rewitalizacji jest coraz częściej dyskutowany. Przyjęto wiele dokumentów m.in. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Krajową Politykę Miejską czy Ustawę o rewitalizacji, które są drogowskazem dla władz lokalnych w toku zarządzania miastem. Przywracanie obszarów miejskich do życia to nie tylko remonty całych ulic lub kwartałów, to przede wszystkim szukanie rozwiązań, które mają służyć poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnej społeczności.

Ostatnie lata ugruntowały pozycję Łodzi jako lidera rewitalizacji w Polsce i Europie - podejmowane przez lokalne władze kroki, począwszy od przyjęcia w 2004 roku Lokalnego Planu Rewitalizacji sprawiły, że Łódź i Polska stały się jednym z największych obszarów rewitalizacyjnych w Europie. Tym samym mamy doświadczenie i know-how unikalne w skali Europy i świata, którymi możemy i powinniśmy dzielić się z innymi, jednocześnie dalej poszukując innowacyjnych rozwiązań mogących wprowadzać lepszą jakość życia w naszym otoczeniu.