Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Łódź jest liderem rewitalizacji, stanowi jeden z największych obszarów rewitalizacyjnych w Europie. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce Łódź przyjęła w 2004 roku Lokalny Plan Rewitalizacji. Od tego czasu miasto prowadzi intensywne prace nad ratowaniem zabytkowej zabudowy wielkomiejskiej, rewitalizacją obszarów poprzemysłowych oraz tworzeniem dostępnych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów przestrzeni publicznych.

 

 

Rewitalizacja obszarów postindustrialnych oraz dalszy rozwój miasta „do wewnątrz” stanowią priorytety rozwoju Łodzi, zgodnie ze „Strategią przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”. Dzięki m.in. środkom unijnym centrum Łodzi czeka proces rewitalizacji obszarowej.

 

 

Głównym celem rewitalizacji obszarowej jest przekształcenie obszaru Strefy Wielkomiejskiej Łodzi do końca 2022 roku w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, twórczej oraz spędzania wolnego czasu. Odnowa nie będzie polegała tylko na remontowaniu kamienic, ulic czy przestrzeni publicznej. Rewitalizacja po łódzku to przede wszystkim kompleksowe działania społeczne, dzięki którym miasto będzie wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności i w wychodzeniu z problemów.

 

Zintegrowany proces rewitalizacji w Łodzi prowadzony jest w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami (konsultacje społeczne odbyły się w 2014, 2015 i 2016 roku). Na obszarach rewitalizowanych realizowanych będzie 20 projektów - powstaną m.in. centra obywatelskie, centrum wsparcia aktywności zawodowej kobiet, nowe świetlice środowiskowe, domy dziecka, innowacyjne programy mieszkaniowe, uruchomiony zostanie wieloletni program edukacyjny w szkołach.

 

 

Obszar Nowego Centrum Łodzi, stanowi istotny element strategicznego programu rewitalizacji centrum i rozwoju miasta. Rewitalizacją została objęta powierzchnia 100 hektarów zlokalizowanych w samym sercu Łodzi. Program Nowe Centrum Łodzi, rozpoczęty już w 2007 r., obejmuje szereg inwestycji prowadzonych przez Miasto Łódź, spółki kolejowe i inwestorów prywatnych. 

 

W wyniku tego ogromnego przedsięwzięcia przestrzeń, która od wielu lat nie odgrywała roli w życiu miasta, zostanie odzyskana dla mieszkańców, stając się miejscem dla zabudowy kulturalnej, mieszkaniowej, usługowej i biurowej oraz nowej sieci dróg. Celem tego urbanistycznego wyzwania ma być powstanie dzielnicy, która pomoże odzyskać blask łódzkiemu śródmieściu i określi charakter Łodzi na najbliższe lata – jako miasta przemysłów kreatywnych i kandydata do organizacji Wystawy International EXPO 2022 poświęconej rewitalizacji.