Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. Sprawdź najnowsze informacje!

Cechy EXPO

International EXPO 2022 Łódź Polska ma być pod wieloma względami wyjątkową wystawą. Na tle wystaw organizowanych w przeszłości będzie unikatowe i nowatorskie